other
ข้อมูลมอเตอร์
ฮัน's การเลือกผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไดเร็คไดรฟ์ - May 31, 2022
ตารางการเลือกและการคำนวณต้องเติมค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและข้อมูลความเค้นภายนอก. บนพื้นฐานนี้, fc แรงขับต่อเนื่องและแรงขับสูงสุด fp ที่เลือกจะถูกเปรียบเทียบกับ rms thrust frms และ fmax แรงขับสูงสุดที่แอปพลิเคชันต้องการ, และขอแนะนำให้เหลือ 10% และ 20% ตามลำดับมาร์จิ้น.

ฝากข้อความ

ฝากข้อความ
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม,โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่,เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด.

บ้าน

สินค้า

skype

whatsapp